KONTAKT

Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.
Antonin ul. Wrocławska 7,
63-421 Przygodzice, Polska
NIP 622-275-30-22

tel: +48 62 724 35 61

księgowość: +48 62 724 35 62

mail: biuro@gorecznik.pl

NR KONTA BANKOWEGO

ING BANK

54 1050 1575 1000 0023 5274 7741

Uwaga! W tytule przelewu proszę podać pierwsze nazwisko z umowy oraz datę przyjęcia.

W przypadku imprez: nazwisko rezerwującego bilety i datę wydarzenia.

KIEROWNIK OBIEKTU

Rezerwacja imprez okolicznościowych oraz konferencji 

Łukasz Kierzek
mob: +48 602 26 60 93

mail: kierownik@gorecznik.pl

HOTEL

Recepcja 24H tel. +48 575 311 322
E-mail: recepcja@gorecznik.pl

OFERTY BIZNESOWE/DŁUGOTERMINOWA WSPÓŁPRACA/REZERWACJE GRUPOWE

Sebastian Figaj - kierownik recepcji

mob: +48 570 266 339

mail: s.figaj@gorecznik.pl

 

KARCZMA

Karczma Górecznik
Tel. +48 724 35 61

Zestawy obiadowe dla wycieczek min. 20 osób.

Menu: ZOBACZ TUTAJ

SZEF KUCHNI

Roman Wegnerowicz

tel: +48 62 724 35 61

mail: kuchnia@gorecznik.pl

SZEF SALI BANKIETOWEJ

Kornel Adamczak

mob: +48 661 252 825

mail: sala@gorecznik.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Tomasz Wojciechowski

Rezerwacja terminów wycieczek

poniedziałek - piątek 8:00-16:00

mob +48 730 744 199

mail: animatorzy@gorecznik.pl

Polityka prywatności Górecznik Taurus Sp. z o.o Sp. k 

Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Antoninie, ul. Wrocławska 7,  63-421 Przygodzice. NIP 622-275-30-22, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług: hotelarskich, gastronomicznych lub organizacji imprez okolicznościowych, konferencji czy zajęć edukacyjnych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przetwarzanie danych  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, a której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej zawarcie. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie spółki oraz pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. K. działań,  w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe. Okres rozpatrywania reklamacji tych działań, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, w zakresie przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych. Jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się zachować w poufności pozyskane dane.

Zapisz się do newslettera a nie minie Cię żadne ważne wydarzenie

Zobacz nasze opinie na TripAdvisor

Copyright © 2019 Górecznik All Rights Reserved. Designed By © Wedesign TELVICOM

Search